ม.รังสิต เข้าร่วมงาน Go Abroad with WEduShare 2017 ที่ประเทศกัมพูชา


 

           อาจารย์สุธานสินี แสงขำ ผู้อำนวยการสำนักงานรับและบริการนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต และคุณมนต์รัก ไสยสมบัติ ผู้ประสานงานด้าน Agent Network ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน Go Abroad with WEduShare 2017 ที่ประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ยังได้เข้าพบ Mr. Tachaphast Chuavichien - First Secretary ประจำ Royal Thai Embassy และ Ms.Sarana San - CEO ของ LKN (Cambodia) Co., Ltd. และยังได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย Norton University, College of Social Sciences ประเทศกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการ และเพื่อเปิดโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาแลกเปลี่ยนในอนาคต